Ateso

Alosikinet naka ewebsite ka lo nesi aitodolokin itunga aomisio nuka Eitabo Loka Aiituneta naarai mam icie eminasi adumun arereng na adumun aitutuor na. Erai ayuaret kane ejaasi ikalia lu edolete imilionin lu itoritos toma ocan kwana.

Itam iso aitodun eipone lo itwasamaet akiro nu kede apatan:

 • Ejuli Eitabo Loka Aiituneta kotoma angajepisinei akany k’ape. (Kowanyu angajepisinei nu akan na teten naka apapula ka na. Epote angajepisinei acie kotoma apak na euriana.)
 •  Itodunit Eitabo Loka Aiituneta iboro lu ebeit atupit ka apapulai acie nu iyatakinitai – amapun, atenun nuk’ekale, akwes nu apapulai. Epedoro ainomun nu kere irwan katipet kede acuma. Konye arai mam epatana adumun internet arai epol etiai, epedoro ainomun nginitutubet na ekotokinere.
 
PDF FORMAT Na Iwadikatai kede Ateso

map uganda

Itemonokitai atutubena oipone ka lo:

 1. Eitabo Loka Aiituneta KERE lo itodunit iboro lu ebeit atupit kede apapulai acie nu iyatakinitai (amapun, atenun nuk’ekale kede akwes nuka apapulai.)
  eitabo-loka-aiituneta-KERE.pdf
 2. Iboro lu ebeit atupit toma Eitabo Loka Aiituneta bon lu itodunitos aomisio nu ijaikinitai ijo aiswamaun Eitabo Loka Aiituneta kon.
  eitabo-loka-aiituneta.pdf
 3. Akwes nuka apapulai. Epedoro ainamanakin nu arai aitemun aiwadik toma Eitabo Loka Aiituneta kon.
  akwes-nuka-apapulai.pdf
 4. Aigirunet naka ekitoi lo emiebe. Erai lo ekitoi lo itodunit atenun nuk’ekale ka lu ipapero kede apatan kanu aingarakin ijo atukun ikiroria ka aputosia itunga lu epolok noi kane ejai ekale.
  ekitoi-emiebe-lo-itodunit-atenun-nukekale.pdf
 5. Aigirunet naka atenun nuk’ekale. Erai lo eipone lo ebeitor aitodun ajena na ejai okale.
  aigirunet-naka-atenun-nukekale.pdf
 6. Aigirunet naka amapun nu itodunitos Akwap Kere, amapu na Afrika kede amapun akwapisinei nu egelegela arai atutubena nuka Afrika. Arai emame amapu nak’akwap kon, kotam aicikakin apesat na itoduni afoomu na ejaasi ikiroria itunga toma kosodi aiwadikaikin Rory, aingitun amapu na ipuda ijo.
  amapu-naka-uganda.pdf
  amapu-naka-afrika.pdf
  amapu-naka-akwap-kere.pdf